KUOLEMA

1. Mitä tapahtuu ihmisen kuollessa?

"Tomu palaa maahan, josta se on tullut. Henki palaa Jumalan luo, joka on sen antanut"
- Saarn. 12:7

VASTAUS: Kuolemassa ihminen palaa ennen luomista ja syntymistä olleeseen tilaan. Ruumis muuttuu uudelleen maan tomuksi. Elämän henki palaa Jumalan luo, josta se on tullut.


2. Mitä tarkoitetaan Jumalan luo palaavalla hengellä?

"Ruumis ilman henkeä on kuollut"
- Jaak. 2:26

"Niin kauan kuin minussa vielä henkeä on ja Jumalan henkäystä sieraimissani"
- Job 27:3

"Sillä ihmisten ja eläinten kohtalo on yhtäläinen: samalla tavoin kuolevat molemmat, yhtäläinen henki on kaikilla. Ihmisillä ei ole etusijaa eläimiin nähden"
- Saarn. 3:19

VASTAUS: Jumalan luo palaava henki on hänen meihin antama elämänvoima. Vastaava on eläimilläkin (1. Moos. 1:30; 6:17; 7:15). Se ei ole ilman ruumista tietoista elämää jatkava olento.


3. Mikä on sielu?

"Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu"
- 1. Moos. 2:7

VASTAUS: Sielu on elävä olento. Se muodostuu aina ruumiista ja hengestä. Sielua ei ole olemassa ilman ruumista ja henkeä. Sielu on ihminen kokonaisuudessaan: ruumis + henki = sielu.


4. Kuolevatko sielut?

"Se sielu, joka syntiä tekee - sen on kuoltava"
- Hes. 18:19

VASTAUS: Raamatun mukaan vain Jumalalla on kuolemattomuus (1. Tim. 6:15-16). Ihminen on sen sijaan kuolevainen sielu. Herra sanoo, että synnin tähden hänen on kuoltava.


5. Onko ihminen kuoltuaan tietoisessa tilassa?

"Elävät tietävät, että että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään. Eikä heillä ole milloinkaan enää osaa missään, mitä tapahtuu auringon alla -- Myös heidän rakkautensa, vihansa ja intohimonsa on jo aikoja mennyt, -- ei ole tekoa, ei ajatusta, ei tietoa eikä viisautta tuonelassa [haudassa], jonne olet menevä"
- Saarn. 9:5,6,10

"Eivät kuolleet ylistä Herraa, ei kukaan hiljaisuuteen astuneista"
- Ps. 115:17

VASTAUS: Ei ole, koska "kuolleet eivät tiedä mitään" (Saarn. 9:5). Samasta syystä kuolleisiin ei voi olla yhteydessä (Job 14:12,21).
HUOMAUTUS: Tiede ei tue käsitystä, että ihminen olisi jakautunut kahtia; tietoiseen mieleen ja tiedottomaan ruumiiseen. Ihminen on kokonaisvaltainen psykofyysinen olento, jossa keho vaikuttaa mieleen ja mieli kehoon. Tietoisuutta ei ole ilman ruumista.


6. Mistä tulevat virheelliset tiedot kuolemasta?

"Käärme sanoi vaimolle: 'Ette suinkaan kuole'"
- 1. Moos. 3:4

"Se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan"
- Ilm. 12:9

VASTAUS: Paholainen johti Eevan syntiin väittämällä, ettei siitä olisikaan kuolemaa seurauksena.


7. Voivatko ylösnousemuksessa herätetyt vanhurskaat vielä kuolla?

"Autuaita ja pyhiä ovat ne, jotka pääsevät osallisiksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta! Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa"
- Ilm. 20:6

"Hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva"
- Ilm. 21:4

VASTAUS: Kuolema, suru ja itku ovat täydellisesti poissa Jumalan uudistetusta valtakunnasta.

Sivu päivitetty 26.01.2012.

Adventtikirkon lähdekirjasto - http://kirjasto.adventist.fi/kysymyksia-kuolemasta